Bahasa Indonesia-nya kata: parak (Bahasa Sunda)


Berikut terjemahan dari kata parak:

Bahasa Indonesia-nya kata parak: menangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian air sungai atau ikan
Terjemahan bahasa sunda lainnya:

parajidukun beranak
parahuperahu
paragpagberjejer (barang di atas rak, dsb)
paragibiasa dipakai; dipergunakan untuk (oleh)
paragatsudah mati (disembelih atau dianiaya)
maragmendatangi orang lain ke tempatnya, mengajak bertanding, berlomba atau berjudi
paragmendatangi orang lain ke tempatnya, mengajak bertanding, berlomba atau berjudi
era paradamerasa malu oleh perkataan atau perbuatan orang lain yang memalukan
era paradahmerasa malu oleh perkataan atau perbuatan orang lain yang memalukan
maradahmenyediakan keperluan sehari-hari
paradahmenyediakan keperluan sehari-hari
parabunmantra untuk mempengaruhi orang lain agar bingung, dsb
parabotperkakas, perabotan
marabanmemberi makan ternak
marabmemberi makan ternak
marakmenangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian air sungai atau ikan
parakatangtang-pirikitingtingpetantang-petenteng, berlagak jagoan
parakencilanpergi atau datang tidak bersama-sama walaupun satu rombongan
paralak1. kata antar untuk mulai bicara dengan lantang; 2. kata untuk suara hujan yang mulai turun jatuh ke genting
parantujuan
saparan-paranberjalan tanpa tujuan
saka-paran-paranberjalan tanpa tujuan
parananmendatangi wanita untuk bercinta mengadakan hubungan gelap
marananmendatangi wanita untuk bercinta mengadakan hubungan gelap
parangkatseperangkat, selengkapnya
saparangkatseperangkat, selengkapnya
paranjekandang ayam
parantilihat paragi
parantossudah; bahasa halus dari enggeus
parasmencukur; bahasa halus untuk nyukuran
Cari terjemahan bahasa sunda lainnya di Kamus Bahasa Sunda Online Terlengkap