Bahasa Indonesia-nya kata: maradah (Bahasa Sunda)


Berikut terjemahan dari kata maradah:

Bahasa Indonesia-nya kata maradah: menyediakan keperluan sehari-hari
Terjemahan bahasa sunda lainnya:

paradahmenyediakan keperluan sehari-hari
parabunmantra untuk mempengaruhi orang lain agar bingung, dsb
parabotperkakas, perabotan
marabanmemberi makan ternak
marabmemberi makan ternak
parabmakanan ternak, pakan
parabagian rumah antara atap dengan langit-langit
papatongcapung
mapatahanmenasihati atau mengajar
papatahpetuah, nasihat
dipaparahhanya berdasarkan perkiraan
paparahhanya berdasarkan perkiraan
papangge1. tangga (rumah); tempat keluar masuk; 2. bagian pagar kebun yang lebih rendah untuk keluar masuk
papangkencing; bahasa anak-anak dari kiih
papan1. papan; 2. kata ganti bilangan untuk petai
era paradahmerasa malu oleh perkataan atau perbuatan orang lain yang memalukan
era paradamerasa malu oleh perkataan atau perbuatan orang lain yang memalukan
paragmendatangi orang lain ke tempatnya, mengajak bertanding, berlomba atau berjudi
maragmendatangi orang lain ke tempatnya, mengajak bertanding, berlomba atau berjudi
paragatsudah mati (disembelih atau dianiaya)
paragibiasa dipakai; dipergunakan untuk (oleh)
paragpagberjejer (barang di atas rak, dsb)
parahuperahu
parajidukun beranak
parakmenangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian air sungai atau ikan
marakmenangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian air sungai atau ikan
parakatangtang-pirikitingtingpetantang-petenteng, berlagak jagoan
parakencilanpergi atau datang tidak bersama-sama walaupun satu rombongan
paralak1. kata antar untuk mulai bicara dengan lantang; 2. kata untuk suara hujan yang mulai turun jatuh ke genting
parantujuan
Cari terjemahan bahasa sunda lainnya di Kamus Bahasa Sunda Online Terlengkap